Lĩnh vực khác

LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài ra, Hoàng Sa còn tư vấn – thiết kế – thi công xây dựng các nhà máy sản xuất linh  kiện điện tử, bao bì, bệnh viện, kho sản xuất khác,…

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU