Năm 2020 – Hoàng Sa đã xây dựng Nhà máy sản xuất với trang thiết bị công nghiệp hiện đại, sản xuất thiết bị điều hòa không khí như: AHU, Panel, ống gió, miệng gió, van gió, lọc gió, máng cáp, tủ điện,… cho hệ thống điều hòa không khí và làm mát Nhà máy để đảm bảo được tiêu chí “cam kết chất lượng, chủ động được tiến độ, kiểm soát được chất lượng đầu vào, tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư” cung cấp cho các đơn vị cùng ngành.